Callisto: 9. Juli

Callisto Caravario, * 08.06.1903 in Couorgné † 25.02.1930 in Liu Thau Tseui, Priester, ermordet
(Beitrag von Monika Pils)